Iisaku Metsaühistu muutis nime Virumaa Metsaühistuks

03.05.2014 Kauksis kogunenud Iisaku Metsaühistu üldkogu võttis vastu otsuse muuta ühistu nimi Virumaa Metsaühistu-ks.

Otsus on tingitud üleriikliku erametsanduse strateegia muutumisest. Erametsaühistute võrgustiku loomise toetamisel 2000. aastate alguses oldi seisukohal, et igas vallas võiks olla oma metsaühistu. Aja jooksul on jõutud tõdemuseni, et elujõulisemad ja arenguvõimelised on pigem suuremad metsaühistud. Seetõttu propageeritakse nüüd laiapõhjalisemate, maakonnasuuruste või isegi suuremate metsaühistute loomist. Et uute liikmete leidmist lihtsustada ning sooviga kaasata oma tegemistesse suurem osa Kirde-Eesti erametsaomanikke otsustaski üldkogu nimevahetus ette võtta.

Senistele liikmetele nimemuutus mingeid lisakohustusi kaasa ei too. Tähelepanu võib pöörata näiteks liikmemaksu vms tasumisel sellele, et  makse saaja on nüüd "MTÜ Virumaa Metsaühistu". Arveldusarve number on jäänud samaks mis varem.