KONTAKTID

MTÜ Virumaa Metsaühistu

Registrikood: 80138066

Kontaktandmed: Vaikla küla,  Iisaku vald, Ida Virumaa, 41114
Arveldusarve: SEB pank, EE401010220018067012
KMKR: EE101756075

Vastuvõtuaeg ja koht: Ette teatamisega Rakvere tn. 27 Jõhvi


Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:

  • Viktor Lehtse, ühistu juhatuse esimees - tel. 56640645, viktor.lehtse@erametsaliit.ee
  • Raldo Lorits, ühistu juhatuse liige - tel. 5201837, raldo.lorits@mail.ee
  • Raimond Reiska, ühistu juhatuse liige - tel. 5132956, raims99@hot.ee

Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid:

  • Raldo Lorits, raldo.lorits@mail.ee, tel. 520 1837
          Spetsialiseerumine:
       -Alustavale metsaomanikule
       -Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
       -Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
       -Metsakahjustused
       -Metsakaitse
       -Metsamajandamiskava
       -Metsamajanduslike tööde kvaliteet
       -Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
       -Metsanduslikud õigusaktid
       -Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
       -Metsaparandus
       -Metsatööde tehnoloogiad
       -Metsauuenduse hooldamine
       -Natura 2000
       -Ohutustehnika ja töökaitse
       -Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
       -Raiete põhimõtted ja meetodid
       -Uuendamine ja metsastamine
  • Erki Vinni, erki.vinni@metsauhistu.ee, tel. 514 4514
  • Mikk Värimäe, mikk.varimae@erametsaliit.ee, tel. 522 5900 (metsamüügi konsulent)
          Spetsialiseerumine:
       -Metsamüük