Liitu

  1. Liitumiseks tutvu metsaühistu põhikirjaga.
  2. Täida allolev avaldus:

* Eesnimi:
* Perenimi:
* Isikukood:
Juridiilise isiku nimi:
Juriidilise isiku registri nr:
* Aadress:
* Telefon:
* E-mail:
* Katastritunnused:
(katastritunnused on leitavad
KINNISTURAAMATUST)
* Metsa pindala:
(Liita kokku
kõigi katastritunnusel oleva
metsamaa pindala)
ha
Märkused:
Olen tutvunud metsaühistu põhikirjaga ning olen teadlik põhikirjast tulenevatest ühistu liikme õigustest ning kohustustest.
Luban Iisaku Metsaühistu MTÜ's säilitada, koguda ning töödelda minu isiku- ning metsaandmeid vastavasisulises registris või infosüsteemis põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
 

3. Avaldus liigub edasi metsaühistu postkasti
4. Peale metsaühistu juhatuse otsust saadetakse teile kinnitus liikmeks saamise kohta