Maksu- ja Tolliameti vastus EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilisest isikust erametsaomanikule makstava toetuse maksustamise küsimuses

Hea Eesti Erametsaliidu liige, 

Eesti Erametsaliit pöördus 22.04.2015 Maksu- ja Tolliameti poole seoses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilisest isikust erametsaomanikule makstava toetuse maksustamise küsimuses olukorras, kus toetus makstakse metsaühistu, mille liige metsaomanik on, kaudu. Maksu- ja Tolliameti vastuse leiate siit.

Maksu- ja Tolliamet vastas EEML-i järelepärimisele, et TuMS § 19 lg 4 p 3 kohaselt tulumaksuvabastus ei kehti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilisest isikust erametsaomanikule makstavale toetusele. Seega kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel saadava toetuse maksab
metsaomanikule välja metsaühistu, tuleb metsaühistul järgida Maksu- ja Tolliameti vastuse kohaselt tulumaksuseaduses sätestatud alljärgnevaid kohustusi:

1. Metsaühistu on kohustatud füüsilisest isikust metsaomanikule Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstava toetuse väljamaksmisel kinni pidama tulumaksu. Samuti tuleb metsaühistul esitada Maksu- ja Tolliametile väljamakse suuruse ja kinnipeetud tulumaksu kohta maksudeklaratsioon TSD.

2. Kui metsaomanik ei tee ise toetuse abikõlbulike töid vaid tellib tööde tegemiseks teenuse metsaühistult ja tasub teenuse eest, siis eeldab Maksu- ja Tolliamet, et metsaomanik ja metsaühistu sõlmivad teenuse osutamiseks lepingu, kus märgivad, et metsaomaniku toetust ei maksta metsaomanikule välja vaid jäetakse metsaühingult tellitud teenuse tasuks (toimub tasaarvestus). Ka sellises olukorras tuleb Maksu- ja Tolliameti tõlgenduse kohaselt metsaomaniku toetus maksustada tulumaksuga. Sisuliselt on tegemist
toetuse saamisega ja toetuse rahaga teenuse eest tasumisega. Metsaomanike võrdsest kohtlemisest tingituna tuleb maksustada sarnaselt seda metsaomanikku, kes teeb töid ise või tellib teenuse mitte metsaühistult vaid muult teenuse osutajalt, kui seda metsaomanikku, kes tellib teenuse metsaühistult.

Lugupidamisega, 

Liina Laineveer

Tegevdirektor

Eesti Erametsaliit

www.erametsaliit.ee