Metsamaaparanduse õppepäev Ida-Virumaal

SA Erametsakeskus korraldab koostöös Virumaa Metsaühistuga 14. novembril erametsaomanikele suunatud metsamaaparanduse teemalise õppepäeva.

Õppepäev algab teoreetilise osaga Iisaku looduskeskuses. Teoreetilisele osale järgneb maaparandusobjektidega tutvumine metsas. Lisaks räägib SA Erametsakeskuse kontrolliüksuse juht Gunnar Reinapu, millele nemad metsamaaparanduse toetuse kontrollimisel tähelepanu pööravad.

Õppepäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, palume täita registreerimisvormi, mis asub http://www.eramets.ee/events/14-11_tasuta-_metsamaaparanduse_oppepaev_id.... Samuti võib helistada SA Erametsakeskus telefonil 683 6067.

Seminari päevakava on järgmine:
10.30 - 11.00 Kogunemine
11.00 - 12.00 Mida tähendab maaparandussüsteemi uuendamine, mida rekonstrueerimine? Kuidas toimub vanade kraavide arvelevõtmine? / Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet
12.00 - 13.00 Mida ja kuidas teha? / Koit Kikerpuu, Kopra Mets OÜ
13.00 - 13.45 Lõunasöök
13.45 - 16.00 Väljasõit tunnustatud metsaomaniku Janek Kuuse maaparandussüsteemi objektidele (eesvool, kuivenduskraav, truup, voolunõva).

Lisainfo SA Erametsakeskus telefonil 683 6067 ja e-posti aadressil priit dot joeaar at eramets dot ee

Õppepäeva korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus