Metsameetme toetuse taotlemine

Lugupeetud ühistu liikmed!

Teavitame Teid, et tulemas on Metsameetme toetus (hooldusraie kuni 30-aastases puistus). 

Taotlemise aeg: 8. - 15. juuni 2015

Tegemist on valgustusraie ja harvendusraie toetusega kuni 30-aastases metsas.

Toetuse suurus on 140 €/ha. Füüsilisel isikul peetakse toetuse summast kinni tulumaks.

Töödega võib alustada kohe peale toetuse taotlemist (peale 15.06.2015).

Metsaühistu liikmed, kes soovivad abi toetuse taotlemisel, palun võtke ühendust konsulentidega:

  • Raldo Lorits, tel. 52 01 837, raldo.lorits@mail.ee
  • Tiit Kangur, tel. 56698539, tiit.kangur@gmail.com

Töid võib organiseerida metsaomanik ise.

Soovi korral aitab metsaühistu organiseerida vajalikud hooldusraied.

Kuna hooldusraiete turuhind on hetkel kõrgem, kui toetuse määr, tuleb tööde tellimisel arvestada omaosalusega.

Peale tööde teostamist vaatab konsulent töö üle ja mõõdab vajadusel pinnad.

Tööde ülevaatamiseks kuluv aeg arvestatakse nõustamise hulka.

Läbi ühistu taotlemisel on vaja kinnituskirja. Kinnituskirja blanketi leiab SIIT.