Palume Riigikogu Keskkonnakomisjoni tarbeks näiteid muutunud igaüheõiguse tagajärgedest

Augustikuisel metsamajandajate kokkutulekul tegime pöördumise Keskkonnaministrile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile, et jätkata dialoogi leidmaks lahendused maaomanikele looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks väljaspool Natura 200 võrgustikku.

Meeldetuletuseks viide EEML kodulehele pöördumisest: http://www.erametsaliit.ee/en/2014/08/18/tohus-looduskaitse-eeldab-maaomanikuga-arvestamist/ 

Pöördumine ongi kaasa toonud dialoogi jätkumise, ministeeriumis oleme kohtunud juba kahel korral: 27.augustil ministriga ja 18.septembril asekantsleri tasemel.

Tänaseks (22.09) olime kutsutud Riigikogu keskkonnakomisjoni, osalesime neljakesi: Liina Laineveer, Einar Pärnpuu, Heiki Hepner ja mina.

Hea oli tõdeda, et arusaamine, et Eesti looduskaitse on kohati kreenis, oli nii opositsiooni kui ka koalitsiooni saadikutel.

Saadi aru sellest, et maaomanikel on õigustatud ootused piirangute kompenseerimiseks.

Väga rõõmustama pole veel põhjust küll hakata, sest arusaamine ei tähenda koheselt raha liikuma hakkamist, selle nimel on EEML-il vaja veel palju tööd edasi teha, aga me tegeleme sellega süsteemselt.

Tänase kokkusaamise juures tuli jutuks ka muutunud igaüheõigus ja see, kas maaomanikud on sellise olukorraga rahul.

Nagu Te teate, ei kehti enam 1.augustist Asjaõigusseaduse see pügal, mis keelas võõrastele iikumise eramaal peale päikeseloojangut kuni päikesetõusuni.

Nüüd kehtib meil Keskkonnaseadustiku üldosa seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014006 ja see reguleerib eramaa kasutamist.

Hää oli tõdeda, et ka poliitikud on tagantjärgi tarkusena aru saanud, et see seadus ei ole mitte kõige paremini välja tulnud ja Eesti Erametsaliidule tehti ettepanek selle seaduse teemal oktoobris keskkonnakomisjoniga arutleda.

Paluti ka näiteid, mida on seadusemuudatus kaasa toonud maaomanike jaoks.

Seega palun saatke hiljemalt 1.oktoobriks meilile aira dot toss at erametsaliit dot ee näiteid, mida on seadusemuudatus maaomanike jaoks kaasa toonud.

Palun hästi konkreetseid näiteid, selleks palun levitage seda kirja oma liikmete listides.

 

NB! Kui Te kohe väga konkreetseks minna ei soovi, siis ühendust võtke ikka, kui on häid tähelepanekuid.

Vormistame need üheskoos konkreetseteks näideteks.

Oluline on see, et oleks laiapõhjaline tagasiside.

Poliitikas ju teadagi kuulatakse neid, kes suudavad laiemaid rahvahulki kõnetada :)

Meie üle-eestilise organisatsioonina suudame ju näiteid tuua ikka kodumaa erinevaist paigust.
 

Tagasisidet ootama jäädes, 

Aira Toss