„Roheliste teede“ rakendus

Maanteeamet on välja töötanud „roheliste teede“ rakenduse, mis näitab „rohelist võrgustikku“ (eriloa alusel töötlemata ümarpuidu veoks lubatud teedevõrku), alla 52 t kandevõimega sildasid ja
kehtestatud massipiiranguid.

Rakenduse leiab aadressilt: http://tanel.jairus.ee/maantee