Selgusid 2015.a II poolaasta metsandustoetuste eelarved ja tähtajad

SA Erametsakeskus nõukogu kinnitas 2015.aasta teise poolaasta erametsandustoetuste eelarve ja taotlusvoorude tähtajad.

Tänavu teisel poolaastal on metsaomanikel võimalik toetust taotleda metsauuendamiseks (eelarve kokku 1 000 000 eurot), metsamaaparanduseks (eelarve 300 000 eurot) ja metsamajandamiskava koostamiseks (eelarve 250 000 eurot). Samuti toetatakse metsaomanike individuaalnõustamist ühistutes (eelarve 280 000 eurot) ja metsaühistute arengut (eelarve 700 000 eurot). Nimetatud tegevusi rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud vahenditest.

„Jätkuvalt on prioriteediks metsauuenduse toetamine,“ selgitas SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun. „Meeldiv on näha, et uuendamistoetuse, aga ka metsaühistute pidevalt kasvava abi tulemusena saab üha rohkem erametsa lanke uuendatud. Oluline on ka riigi panus metsaühistute arendamisel – ühistuid toetatakse metsaomanike nõustamisel ja metsakasvatustööde organiseerimisel. Nii saame erametsad üha paremini hooldatud.“

Erametsaomanikele suunatud toetuste liikide eelarved ja taotluste esitamise tähtpäevad II poolaastaks:
Toetusmeede                                   Vooru tähtaeg      Vooru II poolaasta eelarve (eurodes)
Metsauuendamine                            15.07.2015          600 000
                                                      1.12.2015            400 000
Metsamaaparandus                          1.09.2015            300 000
Metsamajandamiskava koostamine    15.12.2015          250 000

Toetustaotlusi aitavad täita metsaühistud üle Eesti, kontaktandmed leiate SIIT. Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamisel otse Erametsakeskusele on hõlpsaim teha seda läbi elektroonilise keskkonna https://epria.pria.ee/epria.

Pressiteate edastas:
Regina Hansen
Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht
+372 52 75 151
regina dot hansen at eramets dot ee