Üldkoosolek

Kõik liikmed on oodatud osalema Iisaku Metsaühistu üldkoosolekul, mis toimub laupäeval, 3. mail 2014 algusega kell 10.00 Kauksi Puhkemajas.

 

Päevakord

  1. Üldkoosoleku rakendamine (juhataja ja protokollija valimine)
  2. Juhatuse aruanne ja tegevusaruanne
  3. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. 2014. aasta metsaühistu liikmemaksu kinnitamine
  5. Põhikirja muudatused (sisseastumismaksu tühistamine ja metsaühistu nime muutmine)
  6. Kohapeal algatatud küsimused

12-30 Lõuna

  

Oma osalemisest teatada hiljemalt 30.04.2014.

Iisaku Metsaühistu juhatuse nimel Viktor Lehtse

Tel. 56640645, viktor.lehtse@erametsaliit.ee

 

Kauksi Puhkemaja asukoha skeemi leiate siit  http://www.kauksipuhkemaja.ee/kontakt/