Virumaa Metsaühistu üldkoosolek

Kõik Virumaa Metsaühistu liikmed on oodatud üldkoosolekule, mis toimub 25. aprillil 2015. a. algusega kell 10.30 Kauksi Puhkemajas.
 
Päevakord
1. Üldkoosoleku rakendamine (juhataja ja protokollija valimine)
2. Juhatuse aruanne ja tegevusaruanne
3. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
4. 2015 aasta metsaühistu liikmemaksu kinnitamine
5. Kohapeal algatatud küsimused
 
Kell 12:00 lõuna.
 
Oma osalemisest teatada hiljemalt 24.04.2015.a
 
Viktor Lehtse
Tel. 56640645
viktor.lehtse@erametsaliit.ee
 
Kauksi Puhkemaja asukoha skeemi leiate siit.